Loading...

Župa PrudŽupa sv.Roka Prud

Prud je do 1990 godine pripadao župi Bosanski Šamac,ali je zbog pastoralnih potreba 1990 godine postao samostalna župa posvećena sv.Roku.Odmah se započelo sa gradnjom crkve i župne kuće.Ubrzo dolazi ratna 1992 kada je stanovništvo bilo prognano i opljačkano.Ni župna crkva nije pošteđena,Srbi su crkvu i župni stan potpuno razorili.Po povratku 1995 god. je krenuto sa izgradnjom nove crkve koja se razlikuje od stare,jer zbog financijskih razloga nova je napravljena samo sa jednim tornjem.Pruđani su tako u 15 godina gradili 2 crkve.U župi sv.Roka 25 Lipnja 2000 god. održana je prva Krizma u postojanju župe.Sakramenat potvrde je primilo 23 mladića i djevojke.

Župnici župe i duhovna zvanja

Prvi župnik bio je vlč.ilija Matanović rodom iz Vidovica,potom je župnikom postao vlč.Pavo Brajinović rodom iz Gornje Dubice.Poslije vlč. Pave župu je preuzeo don Juro Šantor rođen u Pećniku.Don Juro je 1996 godine služio svoju mladu misu u Prudu.U rujnu 2007. godine župu Prud  je preuzeo vlč.Pavo Kopić.  Pavo Kopić rodom je iz Oštre Luke. Zaređen je za svećenika 1999. godine u Sarajevu. Kao kapelan služio je u župi Srca Isusova u Sarajevu, dvije godine. Poslije toga odlazi za župnika u župu Gorica (distrikt Brčko) gdje ostaje godinu dana. Nakon toga dodjeljena mu je župa Deževice u kojoj je bio pet godina.2013 god. župu Prud preuzima vlč. dr. Zdenko Spajić.
Prud je crkvi dao tri duhovna zvanja,dr.Petra Babića.op. Anastasia Pericu Petrića i don Pericu Majića.
ein Bild

Posveta temelja crkve u Prudu

 

 

 

 

 


+387 31 764 XXX