SELO PRUD DOBRO DOŠLI

Demografski podaci
ŽUPANIJA POSAVSKA 2017 god.
Prema nedavno objavljenim demografskim podacima Federalnog zavoda za statistiku u Županiji Posavskoj u 2017 godini rođeno je 153 djece, a umrle su 434 osobe. Broj rođenih je skoro tri puta manji od broja umrlih.Prije 10 godina broj rođenih se kretao oko 250-300 i tada je bio negativan u odnosu sa brojem umrlih. Pod pozitivnim uvjetom da se nijedna obitelj s djetetom ne iseli prvi razred tamo negdje 2022 ili 2023 upisati će najviše 150 učenika, što znači da će biti još 30 posto manje učenika nego li ih ima sada. Prvi razred 2017 godine upisalo je 210 učenika, a s tim brojem učenika pojedina sela već sad nemaju učenika za upis u prvi razred škole. Vlasti ne čine ništa Iako je demografija godinama najveći problem Županije Posavske, sve dosadašnje vlade pod kontrolom HDZ nisu poduzele ništa kako bi spriječile iseljavanje i demografske probleme. Milijuni maraka godišnje dijeljeni su lokalnim tajkunima, stotine tisuća maraka dobivale su vjerske institucije i razne braniteljske udruge, a sve do 2017 godine Županija Posavska nije imala dječji doplatak i nije imala porodiljnu naknadu. Zadnje mjere, ( uvođenje dječjeg doplatka od 35 KM za djecu do 15 godina, uvođenje porodiljne naknade zaposlenim majkama ), zasada ne daju vidljive rezultate i sigurno samostalno nisu dovoljne da spriječe iseljavanje, a kamo li da pokrenu nekakav prijeko potreban proces demografske obnove. Preuzeto sa ostraluka.com