SELO PRUD DOBRO DOŠLI

Župa Prud


Župa sv.Roka Prud

Prud je do 1990 godine pripadao župi Bosanski Šamac,ali je zbog pastoralnih potreba 1990 godine postao samostalna župa posvećena sv.Roku.Odmah se započelo sa gradnjom crkve i župne kuće.Ubrzo dolazi ratna 1992 kada je stanovništvo bilo prognano i opljačkano.Ni župna crkva nije pošteđena,Srbi su crkvu i župni stan potpuno razorili.Po povratku 1995 god. je krenuto sa izgradnjom nove crkve koja se razlikuje od stare,jer zbog financijskih razloga nova je napravljena samo sa jednim tornjem.Pruđani su tako u 15 godina gradili 2 crkve.U župi sv.Roka 25 Lipnja 2000 god. održana je prva Krizma u postojanju župe.Sakramenat potvrde je primilo 23 mladića i djevojke.

Župnici župe i duhovna zvanja

Prvi župnik bio je vlč.ilija Matanović rodom iz Vidovica,potom je župnikom postao vlč.Pavo Brajinović rodom iz Gornje Dubice.Poslije vlč. Pave župu je preuzeo don Juro Šantor rođen u Pećniku.Don Juro je 1996 godine služio svoju mladu misu u Prudu.U rujnu 2007. godine župu Prud  je preuzeo vlč.Pavo Kopić.  Pavo Kopić rodom je iz Oštre Luke. Zaređen je za svećenika 1999. godine u Sarajevu. Kao kapelan služio je u župi Srca Isusova u Sarajevu, dvije godine. Poslije toga odlazi za župnika u župu Gorica (distrikt Brčko) gdje ostaje godinu dana. Nakon toga dodjeljena mu je župa Deževice u kojoj je bio pet godina.2013 god. župu Prud preuzima vlč. dr. Zdenko Spajić.
Prud je crkvi dao tri duhovna zvanja,dr.Petra Babića.op. Anastasia Pericu Petrića i don Pericu Majića.
ein Bild

Posveta temelja crkve u Prudu