SELO PRUD DOBRO DOŠLI Android aplikacija

UBIJENI U 2 SV.RATU


UBIJENI U DRUGOM SVJETSKOM RATU

  IME I PREZIME GOD.ROĐ. UBIJEN,NESTAO
1 AGTIĆ  (FRANJE) PERO     1906 1945
2  PEPIĆ (ANDRIJE)ANDRIJA   ???????
3 BARUKČIĆ  (IVE) MARKO 1913 1945
4  BARUKČIĆ  (IVE) MIRKO 1902 1945
5  BARUKČIĆ  (BARIŠE) IVO 1926 1945
6  BARUKČIĆ  (NIKOLE) BOŽO 1920 1945
7  PEPIĆ (BLAŽINE)  BRNO   ?????
8  BORBELI  DRAGO   ?????
9  ŽILIĆ  MARIJAN   ?????
10  ŽILIĆ  MATO   ?????
11  BRAŠNIĆ  (TADIJE) MATO   ?????
12 MANDŽUKIĆ (JURE) JOZO   ?????
13  PRANJIĆ (IVE)  PERO 1899 1945
14  PRANJIĆ (IVE) FRANJO 1911 ?????
15  STANIĆ  (ILIJE)  PERO 1908 ?????
16  STANIĆ  (ILIJE)  ANTO 1904 ?????
17  GRGIĆ  (PERE)  MATO 1920 1945
18  GRGIĆ  (PERE)  TADIJA  1923  1945
19  GRGIĆ  (PERE)  ANTO  1904 1945
20  GRGIĆ  (ANTE)  MARKO  1916 1945
21   GRGIĆ  (ANTE)  JOZO  1918  1945
22  NUJIĆ  (MATE)  PERO  1918  1945
23  ĆUŽIĆ   MIRKO   ?????
24  NUJIĆ  (MATE)  ANTO 1921 1945
25  NUJIĆ  (MATE)  ŠIMO 1919 1945
26  NUJIĆ  (JOZE)  ROKO  1927 1945
27  NUJIĆ  (JOZE)  PERICA  1922  1945
28  NUJIĆ  (JOZE)  MARKO   1918   1945
29  MAJIĆ  (NIKOLE) MATO 1921  
30  MAJIĆ  (BONE)  MARKO 1906  
31  MAJIĆ  (BONE)  JOZO 1923  
32  MAJIĆ  (BONE)   IVO 1918  
33  PARADŽIK (MARKA) PEJO 1918 POG. U RUSIJI
34  PARADŽIK  (MARKA) MARIJAN 1904  
35  PARADŽIK (BLAŽA)  MIJO    
36  BRAŠNIĆ (ILIJE) MARIJAN 1918  
37  BRAŠNIĆ (ILIJE)  ANTO 1914  
38  BRAŠNIĆ (ILIJE)  MARKO 1920  
39  BRAŠNIĆ  (PAVE) MATIŠA  1914  
40  BRAŠNIĆ (PAVE)  IVO 1922  
41  BRAŠNIĆ  (PAVE) JURKAN  1927  
42  BRAŠNIĆ  (PAVE) NIKICA  1926  
43  BRAŠNIĆ  (PAVE) MARICA  1929  
44  BRAŠNIĆ  (ANTE)  NIKO    
45  BRAŠNIĆ  (ANTE)  PAVO    
46  MAJIĆ  (BARIŠE)  MATO 1919  
47  MAJIĆ  (PAVE) MARIJAN  1913  
48  MAJIĆ  (PAVE) ŠIMO  1915  
49  MAJIĆ (MARIJANA)  MARKO  1922  
50  MAJIĆ  (ILIJE) MARKO 1920  
51  MAJIĆ  (PERE)  NIKO  1930  
52  MAJIĆ  (MATE)  IVO 1920  
53  MAJIĆ  (PAVE)  MARKO    
54  MAJIĆ  (JURE) BLAŽAN  1919  
55  MAJIĆ  (JURE)  IVO  1922  
56  KOCIĆ   JELA    
57 PEPIĆ-POPOVIĆ (IVE ) PERO  1912  
58 PEPIĆ-POPOVIĆ (IVE ) MATO  1918  
59  PEPIĆ  (MARKA)  NIKO  1904  
60  PEPIĆ  (IVANA)  JOZO    
61  PEPIĆ  (IVANA)  PAVO  1912  
62  PEPIĆ (IVANA)  IVO  1903  
63  PEPIĆ  (PAVE)  PAVO  1920  
64  ČOVIĆ  (BARE)  MATO  1912  
65  ČOVIĆ  (BARE)  IVO   1906  
66  ČOVIĆ  (IVE) STJEPAN   1920  
67  ČOVIĆ  (JOKE)  MARKO   1920  
68  ČOVIĆ  (JOKE)  PERICA   1924  
69  ČOVIĆ  (JOKE)   IVICA   1922  
70  RAJČEVIĆ (STJEPANA)MARIJAN  1924  
71  RAJČEVIĆ (PAVE) PETAR  1900  
72  RAJČEVIČ (PETRA) ILIJA  1922  
73  RAJČEVIĆ (STJEPANA) ANTO  1922  
74  MAŠIĆ  (MARKA)  ĐUKA    
75  MAŠIĆ  (PAVE)  MATO    
76  MAŠIĆ  (MARKA) STJEPAN    
77  MAŠIĆ  (TOME) ANTO   1918  
78  MAŠIĆ  (TOME)  PERO   1913  
79  GRGIĆ  (TADE)  GRGO   1924  
80  GRGIĆ      PERO   1909  
81 GRGIĆ  (PETRA)  ANDRIJA   1913  
82  GRGIĆ (MARKO)   IVO    
83  GRGIĆ (IVE)    MARKO    
84  ANDRIJANIĆ  (JOZE)  PAVO    
85   ANDRIJANIĆ   ANTO    
86   BRAŠNIĆ  (PERE)  PAVO   1922  
87  BRAŠNIĆ  (BLAŽA)  JAKOV    
88  BAKOVIĆ (MARIJANA) MATO   1916  
89  PETRIĆ    MARKO   1924  
90  PETRIĆ   MARIJAN    
91  PETRIŠ   TADIJA   1911  
92   KNEŽEVIĆ  ANTO   1905  
93   PARADŽIK   ILIJA   1885  
94   PARADŽIK  (ILIJE)  PAVO   1905  
95   PARADŽIK  (ILIJE)  BLAŽ   1907  
96   PARADŽIK  ILIJE  TADIJA    
97   PARADŽIK  (ILIJE)  NIKO    
98   PARADŽIK   (MATE)  ANTO   1908  
99   PARADŽIK  (MATE)  MARKO   1904  
100   STANIČ  (JOZE)  MATO    1919  
101   STANIČ  (ANTE)  JOZO   1904  
102   STANIĆ  (MATE)  PETAR   1908  
103   STANIČ   ILIJA   1904  
104   STANIĆ   PAVO   1900  
105   STANIĆ   MARKO    
106   JELUŠIĆ  JOZO    
107   JELUŠIĆ  MIJO    
108   TOMIĆ  (MARKA)  MARKO   1922  
109   TOMIĆ ( MATE)  PERO    
110   JAKIĆ  MARKO    
111   MANDŽUKIĆ  (MARKA) ILIJA  1902  
112   MANDŽUKIĆ  (MARKA) MATO   1914  
113   MANDŽUKIĆ  (MARKA)  ANA   1930  
114   ČALIĆ  (MATE)  NIKOLA   1919  
115   ČALIĆ  MARA    
116   ČALIĆ  (FRANJE)  JOZO   1912  
117   ČALIĆ  (FRANJE)  STJEPAN   1924  
118    VRLJIĆ  IVO   1910  
119   VRLJIĆ  MIJO    
120   VRLJIĆ  MIJO  (osimov)    
121   VRLJIĆ  (ANTE)  PAVO   1922  
122   VRLJIĆ  (ANTE)  MATO   1928  
123   VRLJIĆ  MIJO    
124   VRLJIĆ  IVO    
125   PETRIĆ  (MATE)  ILIJA   1904  
126   PETRIĆ  (MIJE)  ADAM   1911  
127   VIDOVIĆ  KAJA   1905  
128   VIDOVIĆ  JOZO    
129   VIDOVIĆ  TADO    
130   VIDOVIĆ  MARIJAN    
131   VIDOVIĆ  (PERE)  TADO    
132   VIDOVIĆ  (IVE)  TADO   1920  
133   VIDOVIĆ (IVE)  JOZO(ćupuz)   1919  
134   VIDOVIĆ  (JOZE)   MATO    
135   VIDOVIĆ  (JOZE)   ĐUKA    
136   VIDOVIĆ  (MATE) NIKICA    
137   VIDOVIĆ  (PETRA)  ANTO   1892  
138   VIDOVIĆ  (ANTE)  IVICA   1920  
139   VIDOVIĆ  (ANTE)   MATO   1923  
140   VIDOVIĆ  (ANTE)  JOŠKA   1925  
141   VIDOVIĆ  (ANTE)  ILIJA   1922  
142   VIDOVIĆ  (PETRA)  ILIJA   1904  
143   VIDOVIĆ  (PETRA)  ROKO   1911  
144   VIDOVIĆ  (PETRA)  PERICA   1909  
145   NUJIĆ  (BARIŠE)  IVICA   1922  
146   NUJIĆ (IVANA)  PERO   1909  
147   NUJIĆ (IVANA)  ILIJA   1913  
148   NUJIĆ  (ILIJE)  BARIŠA   1903  
149   NUJIĆ  (MARKA)  MATO   1924  
150   VIDOVIĆ  (FRANJE)  MATO    
151   MATKOVIĆ  (LUKE)  IVICA   1922  
152   MATKOVIĆ  LUKE  ANTO    
153   MATKOVIĆ  (LUKE)  PERO   1915  
154   BARUKČIĆ (BLAŽA) MARKO   1919  
155   BARUKČIĆ (BLAŽA  MIJO   1920  
156   BIČVIĆ  (MARKO)  MIJAT   1899  
157   BIČVIĆ  (MIJATA) MARKO   1920  
158   PARADŽIK  (FRANJE)  JOZO   1920  
159   PARADŽIK  (FRANJE)  TOMO   1924  
160   PARADŽIK  (FRANJE)  MATO   1922  
161   PAVIĆ  (JOZE) IVICA   1912  
162   PAVIĆ  (JOZE)  MATO   1910  
163   PAVIĆ  (IVE)   VERO   1912  
164   KOVČIĆ  ILIJA   1908  
165   MAMUZIĆ  MARIJAN   1912  
166   LABUD   MARIJAN    
167      
168  USKORO    
169      
170      
171      
172      
173      
174      
175      
176      
177      
178      
179      
180      
181      
182      
183      
184      
185      
186      
187      
188      
189      
190